Search Result of "Maritime Academic"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มก.วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการได้รับบริการวิชาการด้านพาณิชยนาวี ในเขตพื้นที่บางแสนและพัทยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

Resume