Search Result of "Macrobrachium rosenbergii"

About 266 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิต (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...