Search Result of "M. L. Sharma"

About 34 results
Img

Researcher

ดร. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาด้านอุทกวิทยา, การประเมินน้ำฝนด้วยเรดาร์, การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับงานทรัพยากรน้ำ

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Anomalous piezoelectricity in two-dimensional graphene nitride nanosheets

ผู้แต่ง:ImgZelisko, M, ImgDr.Yuranan Hanlumyuang, Assistant Professor, ImgYang, SB, ImgLiu, YM, ImgLei, CH, ImgLi, JY, ImgAjayan, PM, ImgSharma, P,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Mechanical strain can switch the sign of quantum capacitance from positive to negative

ผู้แต่ง:ImgDr.Yuranan Hanlumyuang, Assistant Professor, ImgLi, XB, ImgSharma, P,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อสภาพแล้งจากข้าวป่า (Oryza nivara Sharma et Shastry) ไปยังข้าวปลูก (O. sativa L.) โดยการเพาะเลี้ยงคัพภะและการผสมกลับ

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ สายยศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quantum Capacitance: A Perspective from Physics to Nanoelectronics

ผู้แต่ง:ImgDr.Yuranan Hanlumyuang, Assistant Professor, ImgSharma, P,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

การทำนายการชะล้างพังทลายของดินและการจัดการการใช้ที่ดินสำหรับบึงบอระเพ็ด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Ashish Sharma, Imgนายสรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of Rain Gauge Temporal Resolution on the Specification of a Z-R Relationship

ผู้แต่ง:ImgMapiam, PP, ImgDr.Nutchanart Sriwongsitanon, Professor, ImgChumchean, S, ImgSharma, A,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Anatomy of Some Terete-Leaved Orchid Species)

ผู้เขียน:ImgNengpilhing Angela, ImgKrishna Chowlu, ImgBishwajit H. Sharma, ImgNageswara A. Rao, ImgSuraj P. Vij

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Leaf anatomy was investigated in six epiphytic orchid species in five genera—Cleisostoma filiforme (Lindl.) Garay, Eria pannea Lindl., Oberonia oklongensis Chowlu et al., Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr, Papilionanthe vandarum (Rchb. f.) Garay and Schoenorchis gemmata (Lindl.) J. J. Smith. The aim of the study was to determine if these species exhibited any visible special xeromorphic characters. Freehand transverse section and peeling techniques were used. Most species had a thick cuticle with a cuticular ledge and were amphistomatic. However, cuticular papillae were present only in O. oklongensis, P. vandarum and S. gemmata. Specialised water-storage cells were present within the mesophyll tissue in all the species except E. pannea. Both xylem and phloem found in S. gemmata consisted of fibrous caps. Raphide bundles were present abundantly in the mesophyll and epidermal cells of E. pannea and O. oklongensis. Sphaeraphides were present in the epidermal cells along with stomata of P. teres. Guard cells were cuticularized in almost all species except E. pannea. Wax-secreting cells were observed in E. pannea and O. oklongensis. Paracytic stomata were found in C. filiforme, E. pannea, P. teres, P. vandarum and S. gemmata. Only O. oklongensis possessed actinocytic stomata.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 13 - 21 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์ (Computational Materials Science), นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology), วัสดุโครงสร้าง (Structural Materials)

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The map-based sequence of the rice genome

ผู้แต่ง:ImgMatsumoto, T, ImgWu, JZ, ImgKanamori, H, ImgKatayose, Y, ImgFujisawa, M, ImgNamiki, N, ImgMizuno, H, ImgYamamoto, K, ImgAntonio, BA, ImgBaba, T, ImgSakata, K, ImgNagamura, Y, ImgAoki, H, ImgArikawa, K, ImgArita, K, ImgBito, T, ImgChiden, Y, ImgFujitsuka, N, ImgFukunaka, R, ImgHamada, M, ImgHarada, C, ImgHayashi, A, ImgHijishita, S, ImgHonda, M, ImgHosokawa, S, ImgIchikawa, Y, ImgIdonuma, A, ImgIijima, M, ImgIkeda, M, ImgIkeno, M, ImgIto, K, ImgIto, S, ImgIto, T, ImgIto, Y, ImgIto, Y, ImgIwabuchi, A, ImgKamiya, K, ImgKarasawa, W, ImgKurita, K, ImgKatagiri, S, ImgKikuta, A, ImgKobayashi, H, ImgKobayashi, N, ImgMachita, K, ImgMaehara, T, ImgMasukawa, M, ImgMizubayashi, T, ImgMukai, Y, ImgNagasaki, H, ImgNagata, Y, ImgNaito, S, ImgNakashima, M, ImgNakama, Y, ImgNakamichi, Y, ImgNakamura, M, ImgMeguro, A, ImgNegishi, M, ImgOhta, I, ImgOhta, T, ImgOkamoto, M, ImgOno, N, ImgSaji, S, ImgSakaguchi, M, ImgSakai, K, ImgShibata, M, ImgShimokawa, T, ImgSong, JY, ImgTakazaki, Y, ImgTerasawa, K, ImgTsugane, M, ImgTsuji, K, ImgUeda, S, ImgWaki, K, ImgYamagata, H, ImgYamamoto, M, ImgYamamoto, S, ImgYamane, H, ImgYoshiki, S, ImgYoshihara, R, ImgYukawa, K, ImgZhong, HS, ImgYano, M, ImgSasaki, T, ImgYuan, QP, ImgShu, OT, ImgLiu, J, ImgJones, KM, ImgGansberger, K, ImgMoffat, K, ImgHill, J, ImgBera, J, ImgFadrosh, D, ImgJin, SH, ImgJohri, S, ImgKim, M, ImgOverton, L, ImgReardon, M, ImgTsitrin, T, ImgVuong, H, ImgWeaver, B, ImgCiecko, A, ImgTallon, L, ImgJackson, J, ImgPai, G, ImgVan Aken, S, ImgUtterback, T, ImgReidmuller, S, ImgFeldblyum, T, ImgHsiao, J, ImgZismann, V, ImgIobst, S, Imgde Vazeille, AR, ImgBuell, CR, ImgYing, K, ImgLi, Y, ImgLu, TT, ImgHuang, YC, ImgZhao, Q, ImgFeng, Q, ImgZhang, L, ImgZhu, JJ, ImgWeng, QJ, ImgMu, J, ImgLu, YQ, ImgFan, DL, ImgLiu, YL, ImgGuan, JP, ImgZhang, YJ, ImgYu, SL, ImgLiu, XH, ImgZhang, Y, ImgHong, GF, ImgHan, B, ImgChoisne, N, ImgDemange, N, ImgOrjeda, G, ImgSamain, S, ImgCattolico, L, ImgPelletier, E, ImgCouloux, A, ImgSegurens, B, ImgWincker, P, ImgD'Hont, A, ImgScarpelli, C, ImgWeissenbach, J, ImgSalanoubat, M, ImgQuetier, F, ImgYu, Y, ImgKim, HR, ImgRambo, T, ImgCurrie, J, ImgCollura, K, ImgLuo, MZ, ImgYang, TJ, ImgAmmiraju, JSS, ImgEngler, F, ImgSoderlund, C, ImgWing, RA, ImgPalmer, LE, Imgde la Bastide, M, ImgSpiegel, L, ImgNascimento, L, ImgZutavern, T, ImgO'Shaughnessy, A, ImgDike, S, ImgDedhia, N, ImgPreston, R, ImgBalija, V, ImgMcCombie, WR, ImgChow, TY, ImgChen, HH, ImgChung, MC, ImgChen, CS, ImgShaw, JF, ImgWu, HP, ImgHsiao, KJ, ImgChao, YT, ImgChu, MK, ImgCheng, CH, ImgHour, AL, ImgLee, PF, ImgLin, SJ, ImgLin, YC, ImgLiou, JY, ImgLiu, SM, ImgHsing, YI, ImgRaghuvanshi, S, ImgMohanty, A, ImgBharti, AK, ImgGaur, A, ImgGupta, V, ImgKumar, D, ImgRavi, V, ImgVij, S, ImgKapur, A, ImgKhurana, P, ImgKhurana, P, ImgKhurana, JP, ImgTyagi, AK, ImgGaikwad, K, ImgSingh, A, ImgDalal, V, ImgSrivastava, S, ImgDixit, A, ImgPal, AK, ImgGhazi, IA, ImgYadav, M, ImgPandit, A, ImgBhargava, A, ImgSureshbabu, K, ImgBatra, K, ImgSharma, TR, ImgMohapatra, T, ImgSingh, NK, ImgMessing, J, ImgNelson, AB, ImgFuks, G, ImgKavchok, S, ImgKeizer, G, ImgLlaca, ELV, ImgSong, RT, ImgTanyolac, B, ImgYoung, S, ImgIl, KH, ImgHahn, JH, ImgSangsakoo, G, ImgDr.Apichart Vanavichit, Associate Professor, Imgde Mattos, LAT, ImgZimmer, PD, ImgMalone, G, ImgDellagostin, O, Imgde Oliveira, AC, ImgBevan, M, ImgBancroft, I, ImgMinx, P, ImgCordum, H, ImgWilson, R, ImgCheng, ZK, ImgJin, WW, ImgJiang, JM, ImgLeong, SA, ImgIwama, H, ImgGojobori, T, ImgItoh, T, ImgNiimura, Y, ImgFujii, Y, ImgHabara, T, ImgSakai, H, ImgSato, Y, ImgWilson, G, ImgKumar, K, ImgMcCouch, S, ImgJuretic, N, ImgHoen, D, ImgWright, S, ImgBruskiewich, R, ImgBureau, T, ImgMiyao, A, ImgHirochika, H, ImgNishikawa, T, ImgKadowaki, K, ImgSugiura, M,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสำรวจและแผนที่, การสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, การสำรวจระยะไกล ภาพดาวเทียม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Safety, Nutrition

Resume

Img

Researcher

นาย สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม, Water Supply and Pipe Network System, Mathematical Model in Water Resources, Groundwater

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อณูวิทยาของไวรัสพืช, การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสพืช, การควบคุมโรคไวรัสของพืช

Resume

12