Search Result of "LPG"

About 52 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Synthesis of LPG from carbon dioxide and methane

ผู้แต่ง:ImgDr.Metta Chareonpanich, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Metal-Doped Multi-Walled Carbon Nanotubes-based Gas Sensor for LPG Detection.

ผู้แต่ง:ImgDr.Metta Chareonpanich, Professor, ImgPhichamon Viboon, ImgDr.Jumras Limtrakul, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Vibration Signal Analysis for LPG-modified Engine and Normal Oil-usage Engine with Different Engine Speeds

ผู้แต่ง:ImgTheerathan Kingrattanaset, ImgDr.Suphattharachai Chomphan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

An analytical study of vibration of LPG-modified engine faults

ผู้แต่ง:ImgTheerathan Kingrattanaset, ImgDr.Suphattharachai Chomphan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Vibration Signal Analysis for LPG-modified Engine and Normal Oil-usage Engine with Different Engine Speeds and Faults

ผู้แต่ง:ImgSaereephap Boonsit, ImgDr.Suphattharachai Chomphan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

ปั๊มความร้อนที่ใช้เครื่องยนต์ โดยใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนมน จันทนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์จัดวางทิศทางถังแก๊สแบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการบรรจุแก๊สแอลพีจี (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณชล สธนเสาวภาคย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรมการนำก๊าซ LPG และ NGV มาใช้กับเครื่องยนต์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

SIGNAL ANALYSIS FOR LPG-MODIFIED GASOLINE ENGINE WITH ENGINE FAULTS

ผู้แต่ง:ImgDr.Suphattharachai Chomphan, Assistant Professor, ImgTheerathan Kingrattanaset, ImgSaereephap Boonsit,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้ช่วงการลุกติดไฟของก๊าซ LPG (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSiriratchanee Sirisawat

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

VIBRATION AND SOUND SIGNAL ANALYSIS FOR A GASOLINE ENGINE WITH LPG-INSTALLATION AND FAULT SIMULATIONS (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123