Search Result of "Helen E. Keenan"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การสลายตัวของสารมลพิษในน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img