Search Result of "Harvesting"

About 421 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องตัดต้นมันสำปะหลังพร้อมเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimal Logistics System for Sugarcane Mechanical Harvesting in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Jumpol Vorasayan, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

หุ่นยนต์เก็บผลส้ม (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Hataitep Wongsuwarn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Optimal Logistics System for Sugarcane Mechanical Harvesting in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Jumpol Vorasayan, Assistant Professor, Imgศุภชัย ปทุมนากุล,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...