Search Result of "Disease resistance"

About 256 results
Img

งานวิจัย

การกระตุ้นความต้านทานการเกิดโรคในมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ บุญเกิด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน

แหล่งทุน:บริษัทเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...