Search Result of "Dhole"

About 40 results
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาของหมาในในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. นุชรินทร์ ศงสะเสน, Imgนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

แหล่งทุน:องค์การ Earth watch และศูนย์วิทยาการขั้นสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

PREY SPECIES AND HABITAT USE OF DHOLE (Cuon alpinus)IN SALAKPRA WILDLIFE SANCTUARY

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor, ImgDr.prateep duengkae, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Abundance and Habitat Use of Dhole (Cuon alpinus) in Khao Yai National Park, Thailand

ผู้แต่ง:ImgNoraset Khiowsree, ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor, ImgDr.Naris Bhumpakphan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12