Search Result of "David, J.-P"

About 225 results
Img

งานวิจัย

การซื้อขายหุ้นสามัญของบุคคลวงใน การประกาศข่าวของบริษัท และธรรมาภิบาล (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเฉพาะของบริษัทและบรรษัทภิบาล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.David Hillier, Imgรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

แหล่งทุน:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

International Research Networking Collaboration Award (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr.Khine Kyaw, ImgProfessor David Hillier

แหล่งทุน:University of Plymouth

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Logistics, Performance management, Supply chain managemen, Sustainability logistics

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดลองเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรเงินทุนของการลงทุนเพื่อชราภาพที่เหมาะสม (2009)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

แหล่งทุน:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Five new records of Litsea (Lauraceae) for Thailand (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatchai Ngernsaengsaruay, Associate Professor, ImgDavid J. Middleton, ImgKongkanda Chayamarit,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thai Tiger (TM) Series of Low-chill Peaches for the Subtropics

ผู้แต่ง:ImgDavid H.Byrne, ImgDr.Unaroj Boonprakob, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evidence for native-defect donors in n-type ZnO

ผู้แต่ง:ImgDavid C. Look, ImgG. C. Farlow, ImgDr.Pakpoom Reunchan, Assistant Professor, ImgSukit Limpijumnong,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Driving reconnection in sheared magnetic configurations with forced fluctuations

ผู้แต่ง:ImgDr.Peera Pongkitiwanichakul, Lecturer, ImgKirit Makwana, ImgDavid Ruffolo,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Anomalous magnetizations in melt spinning Ni-Mn-Ga

ผู้แต่ง:ImgWang, Jingmin, ImgJiang, Chengbao, ImgDr.Retchatee Techapiesancharoenkij, Associate Professor, ImgBono, David, ImgAllen, Samuel M., ImgRobert C. O'Handley,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Taxonomic notes on the genus Piper (Piperaceae)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalermpol Suwanphakdee, Associate Professor, ImgDavid A. Simpson, ImgTREVOR R. HODKINSON, ImgPranom Chantaranothai,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Triclinic Fluid Order

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattaporn Chattham, Assistant Professor, ImgEva Korblova, ImgRenfan Shao, ImgDavid M. Walba, ImgJoseph E. Maclennan, ImgNoel A. Clark,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

International scientists formulate a roadmap forinsect conservation and recovery

ผู้แต่ง:ImgJeffrey A. Harvey, ImgRobin Heinen, ImgInge Armbrecht, ImgYves Basset, ImgJames H. Baxter-Gilbert, ImgT. Martijn Bezemer, ImgMonika B?hm, ImgRiccardo Bommarco, ImgPaulo A.V. Borges, ImgPedro Cardoso, ImgViola Clausnitzer, ImgTara M. Cornelisse, ImgElizabeth E. Crone, ImgMarcel Dicke, ImgKlaas Douwe B Dijkstra, ImgLee A. Dyer, ImgJacintha Ellers, ImgThomas Fartmann, ImgMatthew Lewis Forister, ImgMichael J. Furlong, ImgAndres Garcia-Aguayo, ImgJustin Gerlach, ImgRieta Gols, ImgDave Goulson, ImgJan Christian Habel, ImgNick M. Haddad, ImgCaspar A. Hallmann, ImgS?rgio S. Henriques, ImgMarie E. Herberstein, ImgAxel Hochkirch, ImgAlice Catherine Hughes, ImgSarina J. Jepsen, ImgThomas Hefin Jones, ImgBora Mehmet Kaydan, ImgDavid Kleijn, ImgAlexandra Maria Klein, ImgTanya M. Latty, ImgS. R. Leather, ImgSara M. Lewis, ImgBradford C. Lister, ImgJohn E. Losey, ImgElizabeth C. Lowe, ImgCraig R. Macadam, ImgJames Montoya-Lerma, ImgChristopher D. Nagano, ImgSophie Ogan, ImgMichael Christopher Orr, ImgChristina J. Painting, ImgThai Hong Pham, ImgSimon Geoffrey Potts, ImgAunu Rauf, ImgTomas L. Roslin, ImgMichael J. Samways, ImgFrancisco S?nchez-Bayo, ImgSim A. Sar, ImgCheryl B. Schultz, ImgAnt?nio Onofre Soares, ImgDr.Anchana Thancharoen, Assistant Professor, ImgTeja Tscharntke, ImgJason M. Tylianakis, ImgKate D.L. Umbers, ImgLouise E. M. Vet, ImgMarcel E. Visser, ImgAnte Vujic, ImgDavid L. Wagner, ImgM. F. WallisDeVries, ImgCatrin Westphal, ImgThomas E. White, ImgVicky L. Wilkins, ImgPaul H. Williams, ImgKris A.G. Wyckhuys, ImgZengrong Zhu, ImgHans de Kroon,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Governance Culture and Insider Trading

ผู้แต่ง:ImgProf.David Hillier, ImgDr.Khine Kyaw, ImgDr.Suntharee Lhaopadchan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Influence of chitosan on stability and digestibility of lecithin emulsified tuna oil emulsion

ผู้แต่ง:ImgDr.Utai Klinkesorn, Assistant Professor, ImgProf. David Julian McClements,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : MANAGING PLANT DISEASES-AN OVENEWS)

ผู้เขียน:ImgH. David

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

World figures on exploding populations and the problem of food for these populations are well-know; nevertheless, seldom in history has mankind been more dependent on the success or failure of agriculture than at the present time. A rapidly increasing percentage of the word’s population live in urban centers, producing no crops themselves, and thus completely dependent on others for their food. With increasing efficiency in agriculture and a move to industrialize foremost goals of many emerging nations, the trend towards urbanization will continue with millions of people vulnerable to food shortages.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 007, Issue 1, Jan 73 - Jan 73, Page 1 - 7 |  PDF |  Page 

12345678910...