Search Result of "Abe, S."

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Rust fungi (Pucciniales) forming Aecidium state on Meliosma(Meliosmaceae) in Asia

ผู้แต่ง:ImgProf.Dr. Yoshitaka Ono, ImgDr.Jintana Unartngam, Associate Professor, ImgAyawong Chanjira, ImgJun-ichi Abe, ImgIzumi Okane,

วารสาร:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

An Implementation of a Multi-site Virtual Cluster Cloud

ผู้แต่ง:Imgพงศกร อุชุปาละ, ImgDr.Putchong Uthayopas, Assistant Professor, ImgKohei Ichikawa, ImgSusumu Date, ImgHirotake Abe,

การประชุมวิชาการ:

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Runner-up Award in Alternative Energy and Combustion (2020)

ผลงาน:An Experimental Investigation of ABEDiesel Blend on Performance, Combustion, and Emissions in a Compression Ignition Engine

นักวิจัย: Imgนายกานต์ กอมณี Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์ Imgนายอบ นิลผาย, อาจารย์

Doner:Thai Society of Mechanical Engineers

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Free Radical Scavenging Activity, Tyrosinase Inhibition Activity and Fatty Acids Composition of Oils from Pupae of Native Thai Silkworm (Bombyx mori L.))

ผู้เขียน:Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย, ImgJiradej Manosroi, ImgMasahiko Abe, ImgKorawinwich Boonpisuttinant, ImgAranya Manosroi

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Oils were extracted from five native Thai silkworm varieties, Keaw Sakon, Nangnoi Srisaket, Sam Rong, Nang Luang and None Ruesee. The yields of the oils by the Soxhlet and maceration methods were in the ranges 24–29 and 5–7%, respectively. Oils extracted from None Ruesee by the Soxhlet method, and oils extracted from Nang Leung, Sam Rong and None Ruesee by the maceration method showed free radical scavenging activity. Oil extracted from None Ruesee by the maceration method gave the highest free radical scavenging activity. Moreover, oil extracted by the Soxhlet method from None Ruesee gave the highest tyrosinase inhibition activity, but was lower than that of standards of vitamin C and kojic acid. The silkworm pupae oil obtained from Soxhlet extraction had unsaturated fatty acid content in the range 72–79% and alpha-linolenic acid content in the range 32–44%, whereas that obtained from the maceration extraction had unsaturated fatty acid content in the range 75–80% and alpha-linolenic acid content in the range 40–46%. The study indicated that oil from native Thai silkworm pupae could be used as an alternative in the food and cosmetic industries.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 3, May 11 - Jun 11, Page 404 - 412 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Carbon mineralization by termites in tropical forests, with emphasis on fungus combs

ผู้แต่ง:ImgYamada, A, ImgInoue, T, ImgDr.Decha Wiwatwitaya, Associate Professor, ImgOhkuma, M, ImgKudo, T, ImgAbe, T, ImgSugimoto, A,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

นางสาว พิชญ์จิรา อุ่นใจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเที่ยวแบบบูรณาการ นโยบายเเละการวางเเผน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Molecular Marker Analysis of Days to Flowering in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill))

ผู้เขียน:Imgนายพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgธีรยุทธ ตู้จินดา*, ImgJun Abe, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Days to flowering (DTF) in vegetable soybean is an important reproductive character of agronomic interest. This trait is useful for developing vegetable soybean cultivars with desirable flowering date, and eventually harvesting date. The objective of this study was to identify simple sequence repeat (SSR) markers associating with quantitative trait loci (QTL) for DTF in recombinant inbred lines (RILs) derived from the cross between the vegetable soybean cultivar ‘AGS292’ and the grain soybean line (G8891xG7945-31-3-5-5) or ‘K3’ grown in two environments. The SSR allele size profiling of the parents were analyzed with 162 markers to identify their polymorphism. The analysis was assayed for linkage relationships of DTF in a sub-population of 92 RILs. Molecular marker analysis of 63 polymorphic SSR markers revealed that at least two major and nineteen minor QTL were involved in controlling DTF. The QTL near SSR markers (Satt132 and Satt431) in molecular linkage group (MLG) J had the greatest effect on DTF. These results suggested that the putative QTL for DTF might be populationspecific as indicated by different genomic region that control the same trait in different mapping populations. The QTL found in this study could facilitate vegetable soybean breeders in performing marker-assisted selection (MAS) as early as in the seedling stage to improve vegetable soybean cultivars with desirable flowering date.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 3, Jul 06 - Sep 06, Page 573 - 581 |  PDF |  Page 

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาย พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (ยกเลิก)

Resume

12