Search Result of "73140"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การรวมยีนในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานไวรัส (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Supat Attathom, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การรวมยีนในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานไวรัส

Img

Researcher

ดร. สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพันธุ์พืชปราศจากเชื้อไวรัส, การสร้างพืชต้านทานโรคโดยพันธุวิศวกรรม, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส

Resume

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสายการประกอบ Model ไฟ LID และไฟท้ายรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140