Search Result of "������������������ OTOP"

About 198 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Rosada Vesdapunt, Assistant Professor, ImgDr.Sumalee Santipollavut, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคเหนือ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thana Sompornserm, Assistant Professor, ImgDr.Saksit Budsayaplakorn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยรัฐบาล

หัวเรื่อง:2546 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยการแปรรูปเพื่อส่งเสริมการส่งออกภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึงผลิตภัณฑ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคเหนือ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910