Search Result of "ไวรัส"

About 1033 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชุดตรวจสอบไวรัสพืชแบบรวดเร็ว (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ratchanee Hongprayoon, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านไวรัส โดยเทคนิคการถ่ายยีนเฟส 2 (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

12345678910...