Search Result of "ไม้ยางพารา"

About 184 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ประกอบของไม้ยางพาราพลาสติก (2002)

นักวิจัย:ImgMr.Thanadon Satthabongkot, Lecturer,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910