Search Result of "ในอ้อย"

About 103 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการธาตุอาหารในอ้อย (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Audthasit Wongmaneeroj, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายสำหรับลักษณะทนแล้งในอ้อย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456