Search Result of "โปรตีน C"

About 1877 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรตีนเวย์ เพิ่ม"กล้าม" ได้จริงหรือ? (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากซูริมิ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อนุสรณ์ มหาชัย ซูริมิ จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การแยกโปรตีนและแล็กโทสจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเนยแข็ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...