Search Result of "โปรตีน C"

About 1806 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรตีนเวย์ เพิ่ม"กล้าม" ได้จริงหรือ? (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเวย์โปรตีนรสผลไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท เอพีที โปรเฟสชั่นนอล จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไหมไฮโดรไลเสทระดับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการย่อยโดยเอนไซม์เพื่อป้อนให้กับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย

แหล่งทุน:กิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแนคแผ่นจากโปรตีนถั่วเหลือง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอิศเรศ วงศ์สิงห์)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากซูริมิ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อนุสรณ์ มหาชัย ซูริมิ จำกัด

Img
12345678910...