Search Result of "โปรตีน"

About 1763 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรตีนเวย์ เพิ่ม"กล้าม" ได้จริงหรือ? (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (2016)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

นักวิจัย: Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Doner:Thai Cosmetic Cluster

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาขบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับโคนม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12345678910...