Search Result of "แม่พิมพ์"

About 231 results
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สถาบัน ไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบซับซ้อนสูงของยางพื้นรองเท้าแบบรูปทรงอิสระที่ทำด้วยวัสดุสองชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

Img

ที่มา:วารสารแม่พิมพ์

หัวเรื่อง:การประยุกต์วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับกระบวนการขึ้นรูปและตรวจสอบแม่พิมพ์

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารแม่พิมพ์

หัวเรื่อง:สปริงสำหรับงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 1): ข้อมูลเบื้องต้น

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...