Search Result of "แป้งข้าวโพด"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาสูตรแป้งปอเปี๊ยะโดยใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับเครื่องผลิตปอเปี๊ยะแบบอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท Jelly Belly Candy Company

หัวเรื่อง:การพัฒนาการใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อทดแทนแป้งข้าวโพดดัดแปรในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลลี่ของบริษัทเจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

Img

ที่มา:บริษัทเอกชน

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษลูกฟูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระดับที่เหมาะสมของแป้งมันสำปะหลัง ปลายข้าวเหนียว และแป้งข้าวโพดในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำเลี้ยงปลานิล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การทำแห้งโปรไบโอติกเพื่อยืดอายุเก็บรักษา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

12