Search Result of "แป้ง"

About 1586 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวในการผลิตเส้นบะหมี่ชนิดแห้ง (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยเบตเตอร์ฟูดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

การทำขนมจีนจากแป้งจ้าวเจ้าโดยการผสมแป้งบุก (2001)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตแป้งเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค (2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

12345678910...