Search Result of "แตง"

About 1470 results
Img

งานวิจัย

เครื่องตัดแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

เครื่องแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีออล์ จำกัด(มหาชน)

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องประดับตกแต่ง (2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สูตรผสมแผ่นปูพื้นสำหรับประกับตกแต่งอาคาร (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...