Search Result of "แตง"

About 1512 results
Img

งานวิจัย

ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีออล์ จำกัด(มหาชน)

Img

งานวิจัย

เครื่องแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องประดับตกแต่ง (2013)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

เครื่องตัดแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

การผลิตอาหารว่างปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยนมข้าวยาคู (ทุน IPUS) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมระบบการบรรจุแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศสำหรับผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, อาจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

12345678910...