Search Result of "แดง"

About 1544 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวแดง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัทอดินพ จำกัด

Img
Img

การประชุมวิชาการ

อินทรีแดง: นาฏกรรมของซูเปอร์ฮีโรพันธุ์ไทย (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Krittaya Na-Nongkhai, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาแหล่งแร่สังกะสีด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลสุราแช่ประเภทไวน์แดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (2005)

ผลงาน:สุราแช่ประเภทไวน์แดง

นักวิจัย: Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง

Doner:มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทรัพยากรแหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปลูกพืชอย่างยั่งยืน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
12345678910...