Search Result of "เอทิลีน"

About 222 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบ่มกล้วยหอมด้วยแก๊สเอทิลีนที่เหมาะสม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:บริษัท เอกชัยดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...