Search Result of "เส้นใย"

About 829 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องขูดเส้นใยกล้วย (2011)

นักวิจัย:ImgDr.Banyat Saitthiti, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กำเนิดเส้นใยหินในปอด (2010)

ผู้แต่ง:Imgสมชัย บวรกิตติ, ImgDr.Saichol Ketsa, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inulin และ Oligofructose เส้นใยที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (2003)

ผู้แต่ง:ImgMs.Sujitta Raungrusmee, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

Img

งานวิจัย

การผลิตอนุภาค Microcrystalline Cellulose จากเส้นใยฝ้ายเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอนุภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้เชื้อราเส้นใยสีขาวในการแยกองค์ประกอบหลักทางเคมีในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...