Search Result of "เสื้อผ้า"

About 113 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

การตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าไทย (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Suteeluk Kraisuwan, Associate Professor,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การจัดวางผังโรงงานสำหรับกระบวนการผลิตแบบงานสั่งทำ : กรณีศึกษาโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456