Search Result of "เลือดจระเข้"

About 100 results
Img

งานวิจัย

ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเลือดจระเข้ในสัตว์ทดลอง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (ผศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล)

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผลงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์”) (2013)

นักวิจัย:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345