Search Result of "เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ"

About 742 results
Img

การประชุมวิชาการ

กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเพื่องพัฒนางานวิจัย (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออโกลนีมาหลากสายพันธุ์ (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์นปีกแมลงทับ (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การประเมินสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสบู่ดำ (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...