Search Result of "เทคโนโลยีการผลิตขนมไทย"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แกะรอย…เทคโนโลยียืดอายุขนม (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume