Search Result of "เครื่องดื่ม"

About 577 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องดื่มน้ำตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัท สิงห์เทพอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณรุจ วศินชัยพร)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มถั่วผงผสมงา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาวศิริรัตน์ เห็นวงศ์ประเสริฐ)

Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มข้าวหมากเสริมโปรไบโอติกส์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท แฮปปี้บิส จำกัด

Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัท TP Public จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวออร์แกนิค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
12345678910...