Search Result of "เกษตรศาสตร์นำไทย"

About 991 results
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่63 การพับผ้าขนหนู

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่63 การพับผ้าขนหนู
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: 4tbPphsvBJk
Updated: 2012-11-18T14:42:12.000Z
Duration: 580 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:92 7 การผลิตกล้ายางคุณภาพดี

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 92 7 การผลิตกล้ายางคุณภาพดี
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: 3U0YWsLVcdE
Updated: 2012-11-25T15:57:39.000Z
Duration: 1522 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ไม้แขวนเสื้อกันแมลง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ไม้แขวนเสื้อกันแมลง
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: m_77xy7SYIY
Updated: 2012-12-14T20:30:40.000Z
Duration: 374 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:91 6 นิทรรศการนวัตดรรมงานวิจัยมก2551

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 91 6 นิทรรศการนวัตดรรมงานวิจัยมก2551
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: UNwD8XrhEdQ
Updated: 2012-11-25T13:05:10.000Z
Duration: 1498 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่75สุกรพันธุ์spot large white

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่75สุกรพันธุ์spot large white
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: IeXobzSHwVo
Updated: 2012-11-18T08:03:23.000Z
Duration: 387 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:60 6 สินทรัพย์จากงานวิจัย การใช้วัสดุพื้นบ้านเลี้ยงสัตว์น้ำ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 60 6 สินทรัพย์จากงานวิจัย การใช้วัสดุพื้นบ้านเลี้ยงสัตว์น้ำ
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: -Xmd6R8ZAj0
Updated: 2012-11-22T18:16:32.000Z
Duration: 483 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่93 หญ้าเนเปียแคระ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่93 หญ้าเนเปียแคระ
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: CtfM1bOrebk
Updated: 2012-11-16T18:22:58.000Z
Duration: 443 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่91 น้ำตะไคร้

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่91 น้ำตะไคร้
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: MPerxdPKNi4
Updated: 2012-11-18T16:55:23.000Z
Duration: 324 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:50 3 ภูมิปัญาแผ่นดิน 23 ปี สวพ มก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 50 3 ภูมิปัญาแผ่นดิน 23 ปี สวพ มก
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: K_HXYhWzoYM
Updated: 2012-11-21T21:14:18.000Z
Duration: 344 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่55 ขนุนปรุงรส

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่55 ขนุนปรุงรส
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: GA1jaovgZEI
Updated: 2012-11-18T13:50:07.000Z
Duration: 467 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ซอสมะม่วง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ซอสมะม่วง
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: R0hUnYmOC74
Updated: 2012-12-14T20:12:41.000Z
Duration: 408 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:47 2 เปิดแฟ้มงานวิจัย หนอนกินเยื่อไผ่

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 47 2 เปิดแฟ้มงานวิจัย หนอนกินเยื่อไผ่
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: e0GF2FUGls4
Updated: 2012-11-21T15:21:17.000Z
Duration: 488 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่78 ผีเสื้อถุงทอง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่78 ผีเสื้อถุงทอง
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: jDKDNX2Q_NA
Updated: 2012-11-16T16:51:35.000Z
Duration: 338 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ข้าวกับวิถีชีวิตไทย(นิทรรศการ)

วิทยากร:Imgใจสคราญ หิรัญพฤกษ์

ทีมงานผลิตรายการ:Imgคมนัยน์ ซัมเนอร์, Imgวินัย วิริยะฐานะกุล, Imgพนม เกลี้ยงกลม

พิธีกร:Imgนายนรวัฒน์ แกก้องกิติ์

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ข้าวกับวิถีชีวิตไทย(นิทรรศการ)
Description: อุทยานข้าวไทย เป็นนิทรรศการ การกลางแจ้ง ในรูปแบบไร่นาผสมผสาน ที่เป็นข้าวไม่ไวต่อแสง ซึ่งมีข้าวทั่วทุกภาค ที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนไทย หากผู้สนใจเข้าชมอุทยานข้าวไทย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.02 - 942 - 8711-3 Name{ วิทยากร: รศ.ดร.ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์, สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; พิธีกร: นรวัฒน์ แกก้องกิติ์ ; ทีมงานผลิตรายการ : คมนัยน์ ซัมเนอร์; นรวัฒน์ แกก้องกิติ์; วินัย วิริยะฐานะกุล; พนม เกลี้ยงกลม; }
Tags:
Category: Education

VideoID: LtTMMGzqT_o
Updated: 2013-01-11T04:14:01.000Z
Duration: 471 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่34 โรคแท้งติดต่อในสุนัข

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่34 โรคแท้งติดต่อในสุนัข
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: chlqOxLLcbw
Updated: 2012-11-16T12:51:22.000Z
Duration: 429 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่55CNC

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่55CNC
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: LpQwW4Yrkao
Updated: 2012-11-18T06:34:48.000Z
Duration: 458 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่17 ปลากัด ปลาสวยงาม

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่17 ปลากัด ปลาสวยงาม
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: eNj1ugSxn7g
Updated: 2012-11-16T10:55:43.000Z
Duration: 397 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ชาเขียวข้าวกล้อง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ชาเขียวข้าวกล้อง
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: rVCqmfWiQtg
Updated: 2012-12-14T20:09:43.000Z
Duration: 478 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:52 3 ภูมิปัญญาแผ่นดิน แก้วมังกร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 52 3 ภูมิปัญญาแผ่นดิน แก้วมังกร
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: W0bth_gFeHw
Updated: 2012-11-22T00:09:12.000Z
Duration: 338 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ปาท่องโก๋

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ปาท่องโก๋
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: f_4TeErD9TU
Updated: 2012-12-14T19:13:25.000Z
Duration: 365 seconds


12345678910...