Search Result of "อุปกรณ์"

About 1030 results
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า (2015)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดอุปกรณ์ช่วยแรงสำหรับจักรยานไฟฟ้า (2015)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดอุปกรณ์เลี้ยงหิ่งห้อย (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์แบบไร้สายเพื่อนักวิจัยพื้นฐาน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

งานที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
12345678910...