Search Result of "อุณหภูมิ"

About 1377 results
Img

งานวิจัย

ผลของการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิการเก็บรักษาและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพเห็ดฟาง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบใช้คลื่นอินฟาเรด (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Bongotrat Pitiyont, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:อัลกอริธึมตัวกรองคาร์ลมานผสมการประมาณเชิงเส้นเป็นช่วงเพื่อประมาณอุณหภูมิในกระบวนการหลอมโลหะ

หัวเรื่อง: อัลกอริธึมตัวกรองคาร์ลมานผสมการประมาณเชิงเส้นเป็นช่วงเพื่อประมาณอุณหภูมิในกระบวนการหลอมโลหะ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการบอไรดิ้งสำหรับการเคลือบผิวโลหะที่ช่วงอุณหภูมิ 650-700 องศา C (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

12345678910...