Search Result of "อุณหภูมิ"

About 1346 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิการเก็บรักษาและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพเห็ดฟาง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบใช้คลื่นอินฟาเรด (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Bongotrat Pitiyont, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:อัลกอริธึมตัวกรองคาร์ลมานผสมการประมาณเชิงเส้นเป็นช่วงเพื่อประมาณอุณหภูมิในกระบวนการหลอมโลหะ

หัวเรื่อง: อัลกอริธึมตัวกรองคาร์ลมานผสมการประมาณเชิงเส้นเป็นช่วงเพื่อประมาณอุณหภูมิในกระบวนการหลอมโลหะ

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...