Search Result of "อนุมูลอิสระ"

About 1020 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระและกิจกรรมของไมโตคอนเครียระหว่างการเกิดอาการใส้สีน้ำตาลในสับปะรดสองสายพันธุ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...