Search Result of "หุ่นยนต์"

About 241 results
Img

งานวิจัย

โครงการหุ่นยนต์สองล้ออัจฉริยะ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หุ่นยนต์ดำน้ำ (2020)

นักวิจัย:ImgDr.KANJANAPAN SUKVICHAI, Assistant Professor,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (2020)

นักวิจัย:ImgDr.KANJANAPAN SUKVICHAI, Assistant Professor,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดควบคุมสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน (2015)

ผลงาน:หุ่นยนต์สร้างบ้าน

นักวิจัย: Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตื

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน (2015)

ผลงาน:การแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน ทีม InRoc Z-BO

นักวิจัย: Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลที่2 หุ่นยนต์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ (2017)

ผลงาน:2nd Place Robot Art 2017

นักวิจัย: Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

Doner:Andrew B. Conru, PhD Founder, Robot Art ROBOTART.ORG

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (เฟส 2) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูสภาพ (Retrofitting) ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมเคลื่อนที่อิสระ 6 แกน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แมชีนเนอรี่เอ็มโปเรี่ยม(1995 ) จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...