Search Result of "สุภาภรณ์ ประทำโย"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์ม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)