Search Result of "สุนัข"

About 774 results
Img
Img
Img
Img

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์

ผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขสำหรับสุนัขโตกลิ่น fresh and clean (2019)

นักวิจัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอาหารกินเล่นสุนัขต้นแบบ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท นิวดวเทค จำกัด

Img

การประชุมวิชาการ

รายงานสัตว์ป่วย : เนื้องอกตับอ่อนในสุนัข (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การแก้ไขฟันหน้าหักในสุนัขด้วยเดือยฟันและวัสดุเรซิน (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

โรคสุนัข – โรคสัตว์ป่าที่น่าสนใจและการจัดการ (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงเครื่องอบแห้งอาหารสุนัขจากเครื่อง Low shear extruder (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฮันเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเพาะเลี้ยงเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) เพื่อใช้ในงานวิจัยของ สวทช. (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
12345678910...