Search Result of "สารสกัดสมุนไพร"

About 77 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนังและเส้นผมจากสารสกัดสมุนไพร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

ทำการวิจัยคุณสมบัติของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งการอักเสบในระดับเซลล์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

แหล่งทุน:บริษัท เฮิร์บพลัส จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็ก (นีโอโซน) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรด้วยเทคนิคการจับก้อนด้วยไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234