Search Result of "วิศวกรรมปฐพีและฐานราก"

About 4 results
Img

ที่มา:วิศวกรรมปฐพีและฐานราก'52

หัวเรื่อง:แนวคิดในการออกแบบฐานรากอาคารสูงแบบฐานแผ่บนเสาเข็มในกทม.

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมดยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบและทำการสำรวจทางธรณีวิทยาด้วยวิธีการวัดคลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห (seismic Refraction Serveys)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมปฐพีและฐานราก, วิศวกรรมปฐพีแผ่นดินไหว, วิศวกรรมปฐพีนอกฝั่ง, วิศวกรรมแผ่นดินไหว

Resume