Search Result of "ละครอเมริกัน"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การใช้วัสดุเพาะร่วมกับสารละลายธาตุอาหารสำหรับผลิตต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:ความฝันแบบอเมริกันในบทละครของนักประพันธ์อเมริกันเชื้อสายเอเชียร่วมสมัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีวิจารณ์, วรรณคดีอังกฤษ, วรรณคดีอเมริกัน, วิลเลียม เชกสเปียร์

Resume