Search Result of "ลดอุณหภูมิ"

About 70 results
Img

งานวิจัย

ผลของการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิการเก็บรักษาและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพเห็ดฟาง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การลดอุณหภูมิห้องโดยใช้แผ่น Peltier (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การลดอุณหภูมิห้องโดยใช้ Clay pot – Air cooler (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์การลดอุณหภูมิห้องโดย Eco-cooler ด้วยโปรแกรม CFD (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องลดอุณหภูมิอาหารเหลวหนืดบรรจุถุงพลาสติกแบบต่อเนื่อง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกฤติกา กล้าหาญ, Imgนายภาธร คงกำเนิด

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
1234