Search Result of "ราสาเหตุโรคพืช"

About 87 results
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากสารสกัดสบู่ดำในการควบคุมราสาเหตุโรคพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345