Search Result of "รา"

About 16884 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เห็ดโคน เชื้อราที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Yaovapa Aramsirirujiwet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของเชื้อราสนิมข้าวโพดและการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการราวิทยาแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การสำรวจเชื้อรา Colletotrichum สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในแหล่งปลูกพริก

Img

ที่มา:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เคยู โอวาการ์ด สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า

Img

ที่มา:บริษัทบ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด

หัวเรื่อง:การย้อมสีหนังด้วยสีธรรมชาติแบบเข้มข้นและแบบผง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

Img

ที่มา:รารงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยอาหารในปลาสวายหนู

12345678910...