Search Result of "ระบบไมโครคอนโทรเลอร์ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ รถสกูตเตอร์ไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume