Search Result of "ยี่หร่า"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กระเพรา โหระพา แมงลัก และยี่หร่า รสร้อนแรง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pramote Saridnirun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:เพื่อนแท้เกษตรไทย

หัวเรื่อง:กระเพรา โหระพา แมงลัก และยี่หร่า รสร้อนแรง

Img

Researcher

ดร. ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume