Search Result of "ยางพารา"

About 885 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "ยางพารา" (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาค่า stomatal conductance ในใบยางพารา (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Poonpipope Kasemsap, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ "ยางพารา" (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมาตรฐานสู่เกษตรกร (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sudprasong Suwonlerd,

การประชุมวิชาการ:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ประกอบของไม้ยางพาราพลาสติก (2002)

นักวิจัย:ImgMr.Thanadon Satthabongkot, Lecturer,

ประเภท:

12345678910...