Search Result of "ภาคเอกชน"

About 189 results
Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องทอดสูญญากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายเพื่อควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องอบแบบงวดหมุนเวียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยและสารหอมจากจันทน์กระพ้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน/กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ อ.เมือง จ.กระบี่

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากดาหลาในผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การใช้โปตัสเซียมซอร์เบทและน้ำส้มควันไม้ป้องกันการเจริญของเชื้อราบนชิ้นไม้ยางพารา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การผลิตครีมนวดผสมน้ำมันหอมระเหยยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การพัฒนาน้ำนมข้าวจากข้าวหอมมะลิ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี, Imgนางบุญมา นิยมวิทย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

หัวเรื่อง:แนวทางการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) และ ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก

Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าภาคเอกชน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ป่าเขาลำเนาไพร จำกัด

12345678910