Search Result of "ภาคภูมิ ล่อใจ"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุประกอบแต่งพอลิเบนซอกซาซีน-คาร์บอนแบล็กสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Electrically Conductive Polymers/ Polymer Composites/ Polymer Blends/ Nanocomposites

Resume