Search Result of "พันธุ์ใหม่"

About 174 results
Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ : สุวรรณ 3851 (1998)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

อะโวคาโดพันธุ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Chalongchai Babpraserth, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ : KSX 4452 (2003)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ : ลูกผสมเดี่ยวเกษตรศาสตร์ 3501,3502,3503 และ 3504 (1993)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ : ลูกผสมสามทางเกษตรศาสตร์ 3101 เคทีเอ็กซ์ 3101) (1991)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (1996)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ : KSSC 503 (2003)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
123456789