Search Result of "ผู้หญิงอ้วน / การเผาผลาญไขมัน / การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:การเผาผลาญไขมันในระหว่างการออกกำลังกายที่ระดับความหนักต่างกัน ในผู้หญิงน้ำหนักตัวเกินอายุ 40-49 ปี

Img

Researcher

ดร. ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume