Search Result of "ผลิตข้าว"

About 487 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวแดง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัทอดินพ จำกัด

Img

ที่มา:ภาคเอกชน/กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ อ.เมือง จ.กระบี่

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สูตรและกรรมวิธีการผลิตข้าวข้นหวานพรีไบโอติก (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...